FANDOM


لوجي كواس / Loji Kuasa / Power Plant 

 • Loji kuasa merupakan nadi operasi pangkalan, menjana sumber tenaga kepada semua kuasa sistem pertahanan dan mengekalkan penghasilan.
 • Merupakan bangunan kedua terpenting selepas Command Center .
 • Jika semua loji kuasa dimusnahkan, turet akan menembak pada nilai normal 25%.
Keadaan Struktur Normal Rosak Hancur

Peringkat

 1 - 10

Power plant normal
Power Plant Damaged2
Power Plant Destroyed2

حد بينا / Had Bina / Build Limit

 • Command Center Level 1 boleh bina 1 loji kuasa.
 • Command Center Level 2-3 boleh bina 2 loji kuasa.
 • Command Center Level 4-5 boleh bina 3 loji kuasa.
 • Command Center Level 6 boleh bina 4 loji kuasa.

ڤركمبڠن مناءيق تارف / Perkembangan Menaik Taraf / Upgrade Progression

Peringkat - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Kos Menaiktaraf

Box metal
Logam

2,000 5,000 12,500 31,250 78,125 292,969 488,281 1,220,703 3,051,758 7,629,395
Box oil
Minyak
3,000 7,500 18,750 48,875 117,188 195,315 732,422 1,831,055 4,577,637 11,444,092

-

Box times

Tempoh Masa Menaiktaraf

1minit 5minit

34minit

7saat

58minit

12saat

1jam

39minit

2jam

49minit

4jam

48minit

16jam

32minit

14jam

1minit

1hari

-

Power use

Penghasilan Tenaga

100 200 380 680 1,200 1,900 2,950 4,350 6,110 8,000

-


Copy of overdrive

  Penghasilan Tenaga Pantas

150 300 570 1,020 1,800 2,850 4,425 6,525 9,165 12,000

فكتا مناريق / Fakta Menarik / Fun Facts

 • Apabila anda telah menaiktaraf sepenuhnya semua loji kuasa anda, anda digalakkan hanya melindungi 2 sahaja loji kuasa. Loji kuasa yang ke-3 & ke-4 tidak diperlu dilindungi.
 • Apabila anda 'overdrive' sebuah loji kuasa, loji kuasa tersebut akan meletup selepas 2 jam lalu mengurangkan penghasilan sumber tenaga.
 • Anda tidak digalak meninggalkan loji kuasa anda dalam keadaan 'overdrive' sekiranya anda ingin keluar dari War Commander kerana ia akan menyebabkan loji kuasa anda meletup.
 • Pada 20 November 2012, loji kuasa telah dikurangkan saiznya, iaitu separuh dari saiz asalnya.
 • Dengan 'Command Center' Level 6, loji kuasa ke-4 boleh dibina lalu menghasilkan jumlah sumber tenaga sebanyak 32,000 kuasa meliputi keempat-empat loji kuasa yang telah dinaiktaraf sepenuhnya.

ڬالري / Galeri / Gallery